Businessweek
Bloomberg Businessweek Türkiye dijital dergisine aboneliğiniz boyunca tam erişim sağlayabilirsiniz. Abone Ol

Küresel Ekonomi

Dünyada Ekonomik Dengeleri Değiştiren Anlaşma: RCEP
Kapsamlı Bölgesel İşbirliği Anlaşması (RCEP) ile küresel ekonomide ve jeoekonomik alanda Çin bir adım öne geçti.
  • 20 Kasım 2023 10:30
  • Şahin Yaman / Ekonomist, Türkiye DTÖ Eski Müzakerecisi
Dünyada Ekonomik Dengeleri Değiştiren Anlaşma: RCEP

Çin’in öncülüğünde imzalanan RCEP ile Asya Pasifik bölgesi küresel ekonomi ve ticaretin merkezi olma yoluna girdi. Çok kutuplu bir ekonomik sisteme evrilen dünyada Türkiye de kendini doğru şekilde konumlandırmalı.


I- 2020’de imzalanan ve 1 Ocak 2022’de yürürlüğe giren Kapsamlı Bölgesel Ekonomik İşbirliği Anlaşması (RCEP), Çin dâhil olmak üzere Asya-Pasifik bölgesinde 15 ülkeyi içeren dünyanın en büyük ticaret paktı, Dünyanın en büyük Ticaret Bloku ve Mega-Bölgesel Ticaret Anlaşması’dır (BTA). RCEP anlaşması, ABD ile Çin arasındaki küresel ekonomik üstünlük yarışının önemli bir unsuru haline geldi. Bu iki ekonomik dev arasındaki dinamikler, gelecek yıllarda uluslararası ilişkileri, ticaret politikalarını ve bölgesel ittifakları şekillendirmeye devam edecek.


II- Savaşının başladığına şahit olduk. Rusya-Ukrayna ihtilafı bir küresel hâkimiyet, hegemonya savaşıdır. Küresel ticaret, para ve güvenlik, teknoloji düzenlerinde tektonik depremler yaşanıyor, II. Dünya Savaşı sonrası ekonomik düzen çatırdıyor, süreç sıcak çatışmalara yol açıyor. Atlantik’in iki yakasında, ABD ve Avrupa’da gittikçe korumacı, merkantil ve çatışmacı politikalar hâkim oluyor. ABD tedricen kaybettiği küresel rekabet gücünü yeniden tesis etmekten ziyade rakiplerinin (AB, Çin, Tayvan, Japonya) rekabetçiliğine zarar verecek politikalara yöneliyor. ABD’nin Ukrayna Savaşı stratejilerinin birinci kurbanı AB ekonomilerinin rekabet gücü kaybı.


III- Asya-Pasifik’te Çin, Japonya, Güney Kore, Avustralya, Yeni Zelanda ve ASEAN’ın RCEP Anlaşmasıyla değer zinciri eksenli bir eklemlenme sürecine girmesiyle sembolleşen ‘Asya Çağı’ Atlantik İttifakı’nın ekonomik rekabetçiliğini de hızla erozyona uğratacak yüzyılın jeoekonomik gelişmesidir. Ticaret engellerini azaltmayı ve üye ülkeler arasında ekonomik entegrasyonu teşvik etmeyi amaçlıyor. RCEP’nin ekonomik sonuçları ticaretle sınırlı değil. Asya-Pasifik bölgesindeki jeopolitik ilişkileri ve güç dinamiklerini Çin lehine derinden sarstı. RCEP, en büyük üye ülke olarak Çin’e bölgedeki ekonomik etkisini artırma, dünya ekonomisinin merkezi haline gelen Asya ekonomi ve politiğinde müthiş bir jeoekonomik kaldıraç sağlama imkânı veriyor. Anlaşma, Çin’in bölgesel ticaret ve diplomasisini şekillendirme konusundaki rolünü oldukça güçlendirdi.


Jeoekonomik Sonuçlar:


Danny Quah(2011), “The Global Economy’s Shifting Centre of Gravity’’ adlı makalesinde dünya ekonomisinin ağırlık merkezinde eksen kayması olduğunu belirtiyor. 1980’lerde dünya ekonomisi çekim merkezi Avrupa ve ABD’nin ortalarında, Atlantik ortası bir yerde iken şimdi Asya’ya kaydı. 2008 küresel finans krizi ertesinde de Çin ve Doğu Asya’nın yükselişi iyice belirgin hale geldi. Önümüzdeki dönemde dünya ekonomisi çekim merkezi Hindistan ile Çin’in ortasında bir yerde olacak, Asya dünya ekonomi ve ticaretinde baskın merkez haline gelecek.


ABD gücü, Çin’in hızlı ekonomik büyümesi ve artan askeri, teknolojik gücüyle sarsıldı. İki ülke arasındaki ticaret ihtilaf ve anlaşmazlıkları, ekonomik üstünlük yarışının bir yansıması, hâkimiyet mücadelesinin parçası.


IV- 2022 Rakamlarıyla ABD 2 Trilyon, Çin + Hong Kong 4,2 trilyon dolar ihracat yapıyor. Ekonomik güç dengesinde yaşanan hızlı değişimin jeopolitik yansımaları çok sert oluyor. Dünya Ticaret Örgütü Temyiz Organının yargıç atamalarını veto ederek ortadan kaldıran ABD, küresel ticarette orman kanunları dönemini başlattı. Devletler gümrükle giremedikleri yerlere vekâlet savaşları yoluyla, geri plandan silah ve lojistik desteklerle girmeye çalışıyor, kaynak savaşlarından öte nükleer tehdit/tehlike seviyesi de tedricen artıyor.


VI- ABD ve Avrupa savaş, çatışma ve korumacılıkla uğraşırken RCEP bölgesi ekonomide hukukun üstünlüğü, karşılıklı işbirliklerinin derinleştirilmesi, kalkınma, bölüşüm, refah artışı, yüksek teknoloji ve değer zincirlerinin jeopolitik önemini tartışıyor. Türkiye küresel pazara giriş portföyünü millî güvenlik ekseninde çeşitlendirmeli, Doğu Asya/RCEP bölgesine yönelik dış ekonomik ilişkilerinde ticaret, yatırım, teknoloji transferi ve kapsamlı ekonomik işbirliği araçları ile uzun vadeli stratejik bir kanal açmalı.


VII- 24 Ağustos 2023’te Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Johannesburg kentinde BRICS ülkeleri Arjantin, Mısır, İran, BAE ve Suudi Arabistan’ı üyeliğe davet etti. Çin ise bir taraftan Körfez Bölgesi’nde bölgesel barış diplomasisi yoluyla bir ‘Pax Gulfica’ kurarken diğer taraftan başta Suudi Arabistan olmak üzere ekonomik ilişkilerini derinleştiriyor.


ABD sözde hegemonyası 1971 Bretton Woods sistemine dayalı 1 ons altın/35 dolarlık parite çöküp sistem sarsıldığında, Arap petrolü destekli petrodolar sistemiyle yola devam etmiş, Vaşington’un hegemonyasının devamında Suudi Petrolü kritik rol oynamıştı. Aynı yıl Kissinger Çin’e giderek yeni sistemin kuvvetlendirilmesi, S.S.C.B’nin kuşatılıp dolar sisteminin devamı için Pekin’in desteğini almıştı. Çin bu sefer Kissinger’in stratejisini Riyad ziyaretiyle tekrarlıyor. ABD’nin en büyük Ortadoğu müttefikiyle derin ilişkiler kuruyor. Bir nevi ABD’yi dışlıyor (Crowding out). Suudi Arabistan dünya ihracatında yüzde 1,5 paya sahip olmasına karşın, petrolün stratejik önemi ile küresel ekonomi ve güvenlik dinamiklerinde hidrokarbonun oynadığı rol sayesinde temel oyuncu konumunda. Ortadoğu’daki çatışmaları biraz da bu perspektiften okumak gerek.


VIII- Dünya çok kutuplu ekonomik sisteme doğru evrilirken, Türkiye bunu fırsat bilip, yeni sistem hazırlıklarını doğru kurgulamalı, Cumhuriyetimizin 100. yılında yeni ekonomik sistem tercihi ne olursa olsun ‘Bağımsızlığı’ tekrar ilke haline getirmeli, AB ve ABD ile olan yarı manda mahiyetindeki ticari ve güvenlik rejimi tasfiye etmeli.


Dergi Erişimi
Dergi içeriklerini okumak için Bloomberg Businessweek Türkiye dijital dergisine abone olmanız gerekmektedir.Abone değilseniz abonelik satın alarak tüm dergi içeriklerine sınırsız erişim sağlayabilirsiniz
Abone Ol
Kripto Suçların Sonu Geliyor mu?
Kripto Suçların Sonu Geliyor mu?
Kripto varlıklar riskli ve heyecanlı yeni bir finansal araç olarak geleneksel sistemlere her geçen gün daha fazla entegre oluyor. Kripto suçların sürekli artan sayısı ve karmaşık teknolojik yapısı değişmeyecek ancak geleneksel merkezi yaklaşımlar sayesinde bu suçlarla mücadele ve uyumluluk korkulduğundan daha kolay.
Yönetim Kurullarındaki Yeni Komiteler: Operasyonel Yük mü Yoksa Stratejik Gereklilik mi?
Yönetim Kurullarındaki Yeni Komiteler: Operasyonel Yük mü Yoksa Stratejik Gereklilik mi?
Yönetim kurulları, sürdürülebilirlik, inovasyon ve teknoloji gibi önemli konularda da etkin bir rol oynamaya ve bu kapsamda kendini geliştirmeye başladı.
Girişim Sermayesi Kapılarını Mini Milyonerlere Açıyor
Girişim Sermayesi Kapılarını Mini Milyonerlere Açıyor
Sektör, mini milyonerler denilen kesimin sahip olduğu servetten pay almak için yarışıyor.
AB’nin Kritik Hammaddeler Yasası Türkiye İçin Oyun Değiştirici mi?
AB’nin Kritik Hammaddeler Yasası Türkiye İçin Oyun Değiştirici mi?
Nadir madenlerde Çin’e olan bağımlılığını azaltmak isteyen AB yeni düzenlemeleri hayata geçiriyor. Türkiye’nin de bu yeni döneme uygun adımlar atması stratejik açıdan önem taşıyor.
Girişimciliğin Renkli Dünyasında Gizlenen Gerçekler – Girişimlerin Startdown Dönemi
Girişimciliğin Renkli Dünyasında Gizlenen Gerçekler – Girişimlerin Startdown Dönemi
Girişimcilik, bazıları için hızlı zenginlik ve başarı oyunu olarak görünse de, bu sürecin gerçek yönlerinden çok, büyülü dünyası ve cazip ekonomisi ön plana çıkarılıyor.
Yarının Yakıtının Daha Yağlı Tohumlara İhtiyacı Var
Yarının Yakıtının Daha Yağlı Tohumlara İhtiyacı Var
Genetiği değiştirilmiş soya fasulyesi, uçak ve kamyonlardan kaynaklanan emisyonların azaltılmasına yardımcı olabilir.
Prekarya Kavramının Mucidi: “OECD Ülkelerinde Reel Ücretlerin Çok Fazla Arttığını Göremeyeceğiz”
Prekarya Kavramının Mucidi: “OECD Ülkelerinde Reel Ücretlerin Çok Fazla Arttığını Göremeyeceğiz”
Çin’den ve gelişmekte olan ülkelerden gelen baskıların ücretleri aşağı çektiğini söyleyen Guy Standing, OECD ülkelerinde reel ücretlerin çok fazla artmayacağının altını çiziyor.
Yeni Ekosistem Adımları, Sürdürülebilir Enerji Ve E-Mobilite
Yeni Ekosistem Adımları, Sürdürülebilir Enerji Ve E-Mobilite
Dünya yüzeyine bir buçuk saatte çarpan güneş ışığı miktarı, tüm dünyanın bir yıl boyunca enerji tüketimini karşılamaya yeterli oluyor.
Sam Bankman-Fried Düştü... Çok Yaşa Kripto?
Sam Bankman-Fried Düştü... Çok Yaşa Kripto?
Sektörde devam eden yasal tahkikatlara rağmen, kripto varlık sınıfının bu yılki performansı şüphecilere meydan okudu.
Elon Musk Beyinlerimize Girmek İstiyor
Elon Musk Beyinlerimize Girmek İstiyor
Dünyanın en zengin insanı, en cesur girişimcisi ve en tartışmalı CEO’su nöral implantlar konusundaki büyük hedeflerine doğru ilerliyor. Peki kafamızın içine girmesi için güveneceğimiz kişi o mu?
Enflasyonu Yenen Bilançolar
Enflasyonu Yenen Bilançolar
Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler üçüncü çeyrek bilanço döneminden umduğunu bulamadı. Şirketlerin toplam net karı yıllık olarak yüzde 54,69 artarken, aynı dönemde yıllık enflasyon yüzde 61,53 olarak gerçekleşti. Hizmet ve gıda-içecek sektörleri kârlarını ikiye katlarken, metal ana sanayinde toplam kar onda birine indi.
Parayı Bulamama Riskine Hazır mısınız?
Parayı Bulamama Riskine Hazır mısınız?
Yeni ekonomi yönetimi, paranın fiyatını artırdı. Şimdi miktarını nasıl ayarlayacağına bakma zamanı. Sıkılaşmanın bundan sonraki adımları likiditeyi kısarak şekillenecekse, şirketlerin bugünkü “yükselen faiz” yakınmasının yerini gelecek sene “parayı bulamamak” alabilir. İki sene boyunca gerçeklikten uzak fiyatlamayla kredi bulan şirketler, yeni döneme ne kadar hazır?
İstihdamda Ara Kademe Topun Ağzında
İstihdamda Ara Kademe Topun Ağzında
Son iki yıl boyunca çok ucuza fon bulabilen ve canlı ekonomiyle avantajlı bir dönem geçiren şirketler, yaklaşık 3 milyona yakın yeni istihdam yarattı. Ancak ağırlığı hizmet sektöründe ve düşük katma değerli üretimde sağlanan bu istihdam şimdi zor durumda. Bloomberg Businessweek Türkiye, hangi mesleklerin risk altında olduğunu araştırdı.
TCMB, “Şirketler Sıkılaşmaya Dirençli” Diyor…
TCMB, “Şirketler Sıkılaşmaya Dirençli” Diyor…
Türkiye ekonomisinin fotoğrafını gerçek anlamda okuma imkanı veren az sayıda rapor var. Bunların en önemlisi Merkez Bankası tarafından açıklanan Finansal İstikrar Raporu.