Businessweek
Bloomberg Businessweek Türkiye dijital dergisine aboneliğiniz boyunca tam erişim sağlayabilirsiniz. Abone Ol

Ekonomi

TCMB Büyüme Konusunda Ne Diyor?
Seçim sonrası dönemde merkez bankası hem atılan adımların dünyaca kabul görmüş reçetelerle tutarlı olması, hem de açıklanan daha gerçekçi enflasyon tahminleriyle önemli ilerleme kaydetti. Ancak yine de iletişimde netlik konusunda gidilmesi gereken mesafe var.
  • 29 Aralık 2023 09:57
  • Selva Demiralp
TCMB Büyüme Konusunda Ne Diyor?

TCMB, Fed ya da ECB gibi merkez bankalarının aksine büyüme ve diğer makroekonomik değişkenlere dair tahminlerini kamuoyu ile doğrudan paylaşmıyor.


Bununla birlikte, para politikasının duruşunu daha iyi anlayabilmek açısından merkez bankasının büyüme öngörüsü oldukça önemli olduğu için enflasyon raporunda paylaşılan çıktı açığı grafiği üzerinden “üstü örtülü” sinyaller veriliyor. Biz iktisatçılara da bu bir parça “şifreli” iletişimi çözmek düşüyor.


Enflasyon raporunda yukarıdaki grafikte kırmızı çizgi ile gösterilen çıktı açığı 100(Y- Y*)/Y* formülü ile hesaplanıyor. Bu formülde Y toplam üretim yani Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), Y* ise ekonominin kaynaklarını tam kapasite ile çalıştırdığında elde edilen potansiyel üretim seviyesini gösteriyor.


Çıktı açığı neden önemli? Çünkü eğer toplam üretim potansiyel üretimi geçerse bu durum ekonominin aşırı ısınmasına sebep olup enflasyonist baskıları artırıyor. Yukarıdaki çıktı açığı tahmini bize şöyle bir niyet söylüyor: 2023 Mayıs’ında merkez bankası görevi devraldığında zirve yapmış olan çıktı fazlası sıkı para politikası ile yavaşlatılacak, 2024 ikinci yarısından itibaren potansiyelin altında bir üretimle enflasyonist baskılar bertaraf edilecek.


Yukarıdaki grafik üstü kapalı olarak da olsa merkez bankasının hedeflediği yıl sonu büyüme rakamları ve potansiyel büyüme oranı varsayımı hakkında da bilgiler içeriyor. Grafik her ne kadar rakamsal veriyle çizilmiş olsa da, yıl sonu enflasyon rakamları dışındaki değerleri “göz kararı” okumak gerekiyor. Çıktı açığı ile grafiklenen rakamları tabloya koyup basit bir “bakkal hesabı” ile grafiğin ima ettiği büyüme rakamlarını görmek istediğimizde ise 2024 ve 2025’e dair aşağıdaki tabloyu oluşturuyoruz.


Tablo 1’de hesaplamayı kolaylaştırmak amacı ile birinci sütunda gösterdiğimiz çeyreklik üretimi (Y), 2023 birinci çeyreğinde 100 olarak normalize edelim. 2023 ikinci çeyreğinde %3,5 gelen çeyreklik büyüme rakamını bu rakama eklediğimizde ikinci satırda 103,5 rakamını elde ediyoruz. İkinci sütuna potansiyel üretim (Y*), üçüncü sütuna ise Enflasyon Raporunda gösterilen çıktı açığı rakamlarını koyalım. Analize başlamadan önce bize verilmiş olan rakamları tabloda kırmızı ile işaretleyelim.


Şimdi geriye kalan değerleri hesaplamaya başlayalım. Önce birinci ve üçüncü sütunlarda ilk iki satırda kırmızı renkte gördüğümüz değerlerden yola çıkarak ikinci sütunda gösterdiğimiz Y* serisine ait ilk iki satırı hesaplayabiliriz. Y* serisine ait ilk iki çeyreğe ait rakamı bu şekilde oluşturduktan sonra ise bu serinin 2023 birinci çeyreğinden ikinci çeyreğine değişimine baktığımızda 98,8’den 100,5’e yüzde 1,7’lik bir çeyreklik potansiyel büyüme rakamına ulaşıyoruz. Potansiyel büyüme uzun vadeli ortalama büyüme hızı olarak da düşünülebileceği için TCMB’nin bu rakamı tahmin dönemi olan 2025 sonuna kadar sabit tuttuğunu varsaymak makul olabilir. Bu varsayım altında tablonun geri kalanını doldurduğumuzda şu sonuçları elde ediyoruz:


1) 1,7’lik çeyreklik potansiyel büyüme rakamı senelik 6,8 gibi oldukça yüksek bir potansiyel büyüme oranına tekabül ediyor


2) Enflasyon Raporunda verilen çıktı açığı ve onun ima ettiği potansiyel büyüme rakamının sabit kaldığı varsayımı altında 2024 yıl sonu büyümesi yüzde 3,7, 2025 yıl sonu büyümesi ise yüzde 5,7 olarak karşımıza çıkıyor.


Sonuç ve sorular


Yukarıdaki analiz, gerek grafikte ima edilen rakamların göz kararı okunması gerekse potansiyel büyüme rakamının sabit ve lineer olduğunun varsayılması konusunda kaba bir yaklaşım içeriyor. TCMB’nin iletişimini netleştirmesi ve ABD merkez bankası gibi potansiyel büyüme ve ekonomik büyüme rakamlarını resmi tahminlerinin parçası olarak paylaşması bizlerin de TCMB’nin duruşunu daha net görebilmemizi sağlayacak ve burada yaptığımız türden analizleri gereksiz kılacaktır.


Öte yandan mevcut hesaplama sonucunda ortaya çıkan 6,8’lik potansiyel büyüme rakamı doğru ölçüm olmasa da TCMB’nin IMF, Dünya Bankası gibi kuruluşların 2,5-3,5 aralığında tahmin ettikleri potansiyel büyüme rakamlarından oldukça yüksek bir tahmin yaptığına işaret ediyor.


Bu neden önemli? Potansiyel büyüme, ekonominin “enflasyon yaratmadan” büyüdüğü seviyeyi gösterir. Dolayısı ile bu rakamın yüksek seviyelerde tahmin edilmesi, dezenflasyon için gerekli sıkılaşma ihtiyacının da daha düşük olduğunu ima eder.Bu noktadan hareketle yukarıdaki analizde ima edilen yüzde 3,7’lik 2024 yıl sonu büyüme rakamını da değerlendirebilmek mümkün. TCMB’nin öngördüğü şekilde 2023’i yüzde 65’li seviyelerde bir enflasyonla kapatıp 2024 sonunda yüzde 36’lı seviyeleri görmek, bunu yaparken de büyümeyi yüzde 3,7’de tutabilmek mümkün mü? Yüzde 6,8’lik bir potansiyel büyüme varsayımı altında mümkün olabilir belki. Bu tablo Orta Vadeli Program’da (OVP) öngörülen yüzde 4’lük 2024 yılı büyümesi ile de büyük ölçüde tutarlı olur. Ancak ben kendi adıma yüzde 6,8 gibi bir potansiyel büyüme rakamını oldukça yüksek buluyorum. Dolayısı ile ciddi bir dış kaynak girişi olmadığı sürece TCMB’nin mevcut duruşunu sürdürerek ve büyümeden çok az feragat ederek 2024’de yüzde 36’lık enflasyon tahminine ulaşmasının güç olduğunu düşünüyorum.


Dergi Erişimi
Dergi içeriklerini okumak için Bloomberg Businessweek Türkiye dijital dergisine abone olmanız gerekmektedir.Abone değilseniz abonelik satın alarak tüm dergi içeriklerine sınırsız erişim sağlayabilirsiniz
Abone Ol
İşsizlik Geriledi, Ücretlere Zam Pazarlıkları Kızıştı
İşsizlik Geriledi, Ücretlere Zam Pazarlıkları Kızıştı
2023 yılında işsizlik yüzde 8,5’e gerilerken, istihdam 10 ayda 812 bin kişi arttı. Buna karşılık seçim yılı 2023’te yüksek enflasyon koşulları nedeniyle ücretlilerin gelirini artırıcı adımlar peş peşe geldi.
Kuantum Çağı ve Duygusal Zekâya Yatırım
Kuantum Çağı ve Duygusal Zekâya Yatırım
Yapay zekanın kendi başına öğrendiği ve diğer algoritmalarla etkileşimden dolayı değiştiği bir dünyada, bizim tek şansımız hâlâ kopyalanamayan duygusal zekâmız
Sorgulanan Şeffaflık
Sorgulanan Şeffaflık
Koşullar ne olursa olsun dürüst olmak tüm iletişim stratejilerinin olmazsa olmazı. Şeffaflık ise iyi kurumsal yönetimin de en temel yapıtaşlarından biri
Borsada Hayaller 2022; Gerçekler 2023
Borsada Hayaller 2022; Gerçekler 2023
2023 yılına bir önceki yılın iştahı ama aynı zamanda bir dolu belirsizlikle başladı Borsa İstanbul. Enflasyonun üzerinde getiri elde etme arayışı, özellikle yılın ikinci yarısında gerek halka arzların, gerekse hisselerin dikkat çekici performansı yatırımcıları borsaya yönlendirse de, Ekim ayında görülen zirve sonrası endeks düzeltme sürecine girdi ve yeni yıla yükselen faizlerle birlikte sabit getirili rakipleri ile birlikte başlıyor…
Enerjinin 2023 Yılı Görünümü
Enerjinin 2023 Yılı Görünümü
Jeopolitik gerilimler ve Rusya-Ukrayna savaşının enerji üzerindeki etkisi 2023 yılında da kendini gösterirken, enerji güvenliği ise rekabet gücünde kritik odak noktası halini aldı. Enerji krizi yenilenebilir enerji yatırımlarına büyük bir destek sağlarken, dünya genelinde net sıfır geleceğe doğru önemli ilerlemeler kaydediliyor.
Küresel Piyasalara 2023 Yılında Muhteşem Yedili Damga Vurdu
Küresel Piyasalara 2023 Yılında Muhteşem Yedili Damga Vurdu
Nasdaq en çok kazandıran borsa olurken, Hindistan Bombay Borsası gelişen piyasalarda öne çıktı
Tarıma Jeopolitik ve Finansal Sorunların Öne Çıktığı Bir Yıl
Tarıma Jeopolitik ve Finansal Sorunların Öne Çıktığı Bir Yıl
Tarım ve gıda sektörü açısından 2023 yılı kronik sorunların gündemden düşmediği bir yıl oldu. İklim değişikliği ve jeopolitik risklerin gölgesinde üretici tarafında yüksek girdi maliyetleri ve satış fiyatlarında belirsizlikler devam etti. İthalatın yoğunlaştığı bir dönemde ihracat kısıtlamaları gibi konular sektörde tartışma yarattı. Tüketici tarafında ise yüksek gıda enflasyonu gündeme damga vurdu.
Makro Veriler 2023’e Dair Neler Söylüyor?
Makro Veriler 2023’e Dair Neler Söylüyor?
Depremler, seçim, değişen para politikası ve jeopolitik gerginlikler 2023 yılında Türkiye’nin makroekonomik performansını belirledi. Bu yıl büyüme istikrarsız bir seyir izlerken enflasyon alışılmadık şekilde yaz aylarında hızlandı. İşsizlik oranı gerilerken, cari ve dış ticaret dengesi ise açık vermeye devam etti…
Nasıl Bir 2024?
Nasıl Bir 2024?
Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni Açıl Sezen yazdı;
Yayın Geliri Futbolu Kurtarır mı?
Yayın Geliri Futbolu Kurtarır mı?
Kültürlerin endüstriyelleşmesi artık günümüzün olağan bir durumu haline geldi. Kitlelere etkisi herkesçe bilinen, dünyada gündemi dahi değiştirebilecek güçteki futbol ise, bu endüstriyelleşme sürecinin amiral gemilerinden biri konumunda. Peki futbol nasıl bu kadar büyük bir ekonomiye dönüştü? Bu yazıda futbolun “arsadan borsaya” geçiş sürecini ve bu geçişin önemli bir kısmını oluşturan yayıncılığı inceleyeceğiz.
Geri Dönüşümden Döngüsel Ekonomiye Geçiş
Geri Dönüşümden Döngüsel Ekonomiye Geçiş
Ürün ve malzemelerin en başından itibaren yeniden kullanılacak, onarılacak ve yeniden üretilecek şekilde tasarlandığı döngüsel ekonomi daha fazla değer yaratabilir
Enflasyonla Mücadele Küresel Büyümeyi Yavaşlatacak...
Enflasyonla Mücadele Küresel Büyümeyi Yavaşlatacak...
Raporlar 2024 yılında küresel ekonomi için V şeklinde hızlı bir toparlanmadan ziyade U şeklinde yavaş ve sığ bir toparlanmaya işaret ediyor.
2024 Yatırım Stratejileri
2024 Yatırım Stratejileri
Para politikasında normalleşme ile TL cinsi sabit getirili araçlar portföylere geri dönerken, hisse ve döviz cinsi varlıklar azalarak da olsa gözde yatırım aracı olmayı sürdürüyor.
2024’te Ekonominin İki Yüzü
2024’te Ekonominin İki Yüzü
Bloomberg Businessweek olarak yeni yılda Türkiye ekonomisini bekleyen olumlu ve olumsuz senaryoları ekonomistlere sorduk. En olumsuz senaryoların ekonomi yönetiminin değişmesi ve sıkılaşma politikasından dönülmesi olduğunu ifade eden ekonomistler, olumlu senaryoların gerçekleşmesi için ise bazı şartlar ortaya koydu. Eğer bunlar gerçekleşirse 2024’te kredi notumuzun artması beklenebilir.
Yakalar Beyaz Maaşlar Mavi
Yakalar Beyaz Maaşlar Mavi
Tasarruf yapamayan, ev ve araba almanın sadece hayalini kuran ama bunun için çok uzun yıllar çalışması gerektiği gerçeğiyle yüzleşen beyaz yakalılar, gelir düzensizliği, artan enflasyon derken ekonomik krizden en çok etkilenen işçi sınıfı oldu. Sosyoekonomik olarak belli bir sınıfta bulunan bu grup alım gücü düştükçe mutsuzlaşmaya ve ümitsizleşmeye başladı.
Borsa Dibi Gördü mü?
Borsa Dibi Gördü mü?
Pandemi sonrası yaşanan üç yıllık rallinin ardından borsa 2023’ü başladığı gibi düşüşle tamamlıyor. Yılın ilk çeyreğinde yüzde 12 gerilemesinin ardından ikinci ve üçüncü çeyrekte yüzde 73 yükselen endeks, yılın son çeyreğini de yüzde 10 civarında kayıpla tamamlıyor. 2024’e girerken gözler aşırı satım bölgelerine giren hisselere alım gelip gelmeyeceğinde.